Mumeyyilər Seymur Camal

Nə üçün digər tələbələrdən ( M. Ağakişiyev, F. İsayev və s.) çəkindirilir