Mənhəc Nicat Həşimov

AbdurRahim Muradlı qardaşın cərh və tədil haqqında xətalı fikirləri barədə – Nicat Həşimov