Faydalar

Alləmə Şeyx Muqbil rahiməhullah – Şeyx Albanin rahiməhullah zikr etdiyi bu misal məni heyran edir