Qamət Süleymanov – Ət məsələsinə aid sual cavablar

0:17 – 1) Əhli-Sünnə mənhəcinə görə ət məsələsinə necə yanaşmaq lazımdır?
3:07 – 2) Əhli-Sünnə mənhəcinə görə bir kəsi təkfir etməyib amma kafir kimi müamilə etmək (davranmaq) olarmı?
5:48 – 3) Ət məsələsini şişirdənlərə nəsihət