0:17 – 1) Əhli Sünnə mənhəcinə görə bir kəsi təkfir etməyib amma kafir kimi müamilə etmək (davranmaq) olarmı?
1:28 – 2) İndi kitab əhli varmı və onların kəsdiyi əti bismilləh deyib yemək olarmı?
2:54 – 3) Təkfirçilərin ”Cahillik üzr deyil” rəyində xəta etdikləri 4 məsələ:
_1-Bu rəyinə sələfin fəhmi ilə yanaşmamaq;
_2-Dəvət üçün yox, təkfir etmək üçün çalışmaq;
_3-Təkfir hökmünü və hüccətin qaldırılmasını alimlərə həvalə etməmək;
_4-Təkfir məsələlərini İslamın əsaslarından görmək;
7:11 – 4) Sələfin fəhmini qoyub alimlərin ümumi sözlərini, fətvalarını və s. şəxslərdə tədbiq edən xəvariclərə cavab.
9:44 – 5) ”Tənbəllikdən namaz qılmayan kafirdir” rəyini tutan, bu rəyi müəyyən şəxsdə qeyri şərtsiz, maneəsiz və hüccətsiz tədbiq edə bilərmi?
10:57 – 6) Bir müsəlmanın zahiri əməli küfürdürsə şərtsiz, maneəsiz və hüccətsiz onu təkfir etmək olarmı?
15:04 – 7) Münafiq hökmü vermək barədə. Münafiqə cənazə namazı qılınırmı?
16:02 – 8) Xuruc fikirlər necə yayılır?