Əqidənin ümumi əsasları Mənhəcin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov Sünnətlər və bidətlər

Şeyx Raslənin “Peyğəmbərlərin mənhəcinin əsasları” kitabı – (12 dərs)

Mansur Cəlilov