Mənhəc Seçilmişlər Tural Yusubov

Tural Yusubov – Yeni mənhəclər barədə suallara faydalı cavablar (19 dərs)

Şeyx Saleh əl-Fövzanın

“Yeni mənhəclər barədə suallara faydalı cavablar”
kitabı

9. (Əbu İshaq Huveyniyə rədd yazılmış) “Qutbiyyə” Kitabı barədə


10. Kim bir məsələdə sələfi mənhəcinə müxalif olarsa, mənhəcdən çıxırmı?


11. Mənhəc və əqidənin mənası


12. Yeni tələbələrə nəsihət, alim adına layiq olan kimdir


13. Avamları hizbilərdən çəkindirmək vacibdirmi?
Bidətçilərlə mövqe.


14. Sələfilərin sifətləri və şəxslərlə imtahan.


15. Müxalif mənhəclərdən və şəxslərdən çəkindirmək vacibdir


16. Əhli Sünnə mənhəcinin insanların xətalarını bəyan edib, adlarını çəkməkdə mövqeyi nədir?


17. Müxalif mənhəclərdən və dəvətçilərdən çəkindirmək ümməti parçalamaq yox, cəm etməkdir


18. Müxaliflərə rədd vermək İslamın usul-qaydalarındandır
(Müxaliflər barədə susmağın və onlar barədə danışanları yardımsız buraxmağın acı sonluğu.
Müxaliflərə rədd verməyin xoş nəticələri)


19. Bidət və müxalif mənhəclər əhli ilə müamilə üslubu
(haqqa tabe ol, fikirlərə yox)