Alləmə Rabi ibn Hədi əl-Mədxali (Allah şeyxi qorusun) deyir:

“Hər bir zamanda və hər bir məkanda bidət əhlinin halı bu budur ki, onlar Əhli Sünnəyə qarşı yalnız və yalnız yalan şayələr və zalımcısına iftiralar yaymaqla müharibə aparırlar.”

“Məcmu” 2/331