Qamət Süleymanov Sual-cavab

Elm sizin dininizdir, baxın dini kimdən götürürsünüz (Sual-Cavab; 30.12.2016) – Qamət Süleymanov