Faydalar

Tələs! Canını qurtar! (şeyx Suheyminin bədduasından)

Əvvəlcə Allaha həmd edirəm, sonra isə demək istəyirəm ki:

Ey müsəlman ! Allahdan qorx, Şeyx Suheyminin (hafizahullah) adından Qamət Süleymanovdan çəkindirməsi  haqda dediyin vəya yaydığın, yada təsdiqlədiyin məlumatlara tövbə et. Çünki şeyx Suheymi deyib ki, bəddua edəcək, həmdə gecənin son üçdə birində, Qiyamət günü yaxasından yapışıb haqqını istəyəcək, subhanallah !

Salamat Alimlər Allahın övliyalarıdırlar ! Allah onları ucaldıb, şərəfləndirib.

Bir fikirləş, şeyx Suheyminin (hafizahullah) duası qəbul olunsa sənin halın necə olacaq !

Tövbəyə tələs, bununlada ucal. Nə qədər ki, gec deyil, bunu et, ucal, şərəflən. Mərd və cürətli addım at. Allah hamımızı xeyrə müvəffəq etsin.

Seymur Camal (Mədinə BİU-nin tələbəsi).

http://mescid.info/az/news/74/teles-canini-qurtar-seyx-suheyminin-bedduasindan

https://telegram.me/mescidinfo