0:17 – 1) Hizbilərin-yalançıların üslubu və fəhmi barədə
3:39 – 2) Sələfin fəhmini qoyub mumeyyilərin fəhminə 
(bidət edənləri tərifləmək, məsləhət görmək,
sələfin fəhminə tabe olmayıb ”ilzam yoxdur” demək)
uyanlar barədə
10:18 – 3) Bidət əhlinin fəhminin fəsadı və alimlərə dil uzadanlar barədə