Sual-Cavab (20.12.2016) – Qamət Süleymanov

0:17 – 1) Müsəlmanı səhvən öldürən kəsin hökmü nə olur?
0:57 – 2) Avam bidətçilərlə dostluq etmək olarmı?
1:45 – 3) Bəzi qardaşlar çöldə yumşaqdırlar, evdə ailəsinə qarşı isə sərtdilər. Onlara nəsihətiniz?
2:10 – 4) Pis münasibət göstərən qohumla necə qohumluq əlaqəsini saxlayaq?
2:34 – 5) Uşağa tərbiyə verərkən döyən valideynlərə nəsihət
3:33 – 6) Uşaqlara surətli oyuncaqlar almaq olarmı?
3:58 – 7) Müxaliflərin sizə atdıqları iftiralara baxmayaraq onlara qarşı göstərdiyiniz yumuşaqlıq, üzr axtarmağınız nə dərəcədə doğrudur?
4:56 – 8) Mumeyyilərin (hizbilərin) üslubundan bidət əhlini (özünü sələfi adlandıran, məqsədi isə toplum yığıb hakimiyətə gəlmək olanı) müdafiə etmək, onların bidətindən danışan həqiqi sələfiləri isə alçatmaqdır
6:44 – 9) Uşaqları İslam tərbiyəsi ilə böyütmək barədə
7:13 – 10) Vitr namazını məğrib namazı kimi və qunutsuz qılmaq olarmı?
7:46 – 11) Zövcəni xətasına görə dərhal yumşaq vurmaq olarmı?
8:29 – 12) Səhv səcdəsini salamdan qabaq yoxsa salamdan sonramı etmək lazımdır?
8:53 – 13) Müxaliflərin-mumeyyilərin Adilin aydın bidətlərini
{ HAKİMİYYƏDƏ [AZL adı ilə XURUCU caiz görmək],
HİZBİLİK, HƏDDADİLİK [sələfi alimi təhqir edib,
həddadilikdə ittiham etmək] }
gizlətməsi nədən irəli gəlir?
11:23 – 14) Səcdə ayəsini oxunanda səcdə etmək vacibdirmi?