Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Mənhəc söhbətləri sələfiləri bölmədi, əksinə bidət əhlini üzə çıxardı.