Mumeyyilər Qamət Süleymanov Sual-cavab

Qamət Süleymanov – Ləcnəyə bu sualı verən(lər) ya hiyləgərdir, yadaki məsələləri anlamayıb.