Qamət Süleymanov Tövhid Ümumi əsaslar

Qamət Süleymanov – Tövhid kitabı (85 dərs)

Muhammad İbn Abdul-Vahhab