Qamət Süleymanov Rafizilər Tarixi hadisələr

Qamət Süleymanov – Yezid ibn Müaviyənin vaxtında olan hadisələrə münasibət

 Hicrətin 60-64-cü illəri