Qamət Süleymanov Tarix

Qamət Süleymanov – Yezid ibn Müaviyənin vaxtında olan hadisələrə münasibət