Mənhəc Mənsur Cəlilov

Rəbbinin yoluna dəvət et və bilki müvəffəqiyyət Allahdandır