Qamət Süleymanov

Qamət Suleymanov – Alimlərin əti zəhərlidir və Abu Hənifə haqqında deyilənlərə cavab