Faydalar

Şeyx Xalid AbdurRahmən – Sünnədə varid olmayan duaları yaymaq