Faydalar

Azərbaycanlı qardaşlara nəsihət – şeyx Xalid Abdurrahmən (hafizahullah)