Faydalar

Tural Yusubov – Hizbilərin ” Şeyx Suheymi Hələbini cərhindən dönüb ” yalanı