Kamal Hüseyn

Kamal Huseyn — Övladlarınızdan və Zövcələrinizdən sizə düşmən olanlar vardır