Faydalar

Şeyx Muhamməd bin Hədi əl-Mədxəli – Abdullah Buxaridən çəkindirən Allahdan qorxsun!