Hizbilərin “Şəxslərdən deyil, xətalardan çəkindirək ” qaydasına və başqa qaydalarına şeyx Saleh əl-Fovzandan rəddiyə