Nəsihət Yaşar Qurbanov

Yaşar Qurbanov – Xoşbəxtlik nədir?