Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov – Yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmək (Gəncə. Əqiq)