Kamal Hüseyn Mənhəc

Kamal Hüseyn — Əmirlərə dua və tərif Allaha ibadət və ixlasdandır