Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov – Xətaya düşmüş insanın özündən yox, xətasından çəkindirilir məsələsi