Qamət Süleymanov

Qamət Suleymanov – Allahı düzgün tanımaq lazımdır