Mənhəc Osman Sələfi

Osman Sələfi – Seyyid Qutb tərbiyyəsi, “Yeni yalançı və iftiraçı bir nəsil”