Qamət Süleymanov

ZÜLMÜN QADAĞAN OLUNMASI BARƏDƏ QÜDSİ HƏDİSİN ŞƏRHİ