Bəndənin üzərinə düşən ilk məsuliyyət onun Allaha olan imanı ilə bağlıdır.
İnsan Allaha olan imanını düzgün qurmaq üçün mütləq Ona necə etiqad etməli olduğunu bilməlidir. Sizə təqdim etdiyimiz infoqrafikada tövhidin növləri ilə tanış olacaqsınız.

infoqrafika_tovhidin-novleri