Mənhəc Muhamməd Abu İbrahim

Muhamməd Abu İbrahim – Sələfilərə tənə etmək, bütün bidətçilərin üslubudur