Yüklə

Əhli sünnə və camaatın, saleh sələflərin, nicat tapmış toplumun Muhəmməd Peyğəmbərdən (ona Allahın salavatı və salamı olsun) başqa mənsub olduqları başqa imamı yoxdur.

Onlar heç bir imama, heç bir məzhəbə təəssübkeşlik etmirlər.
Onların imamı, başçısı, müəllimi Muhəmməd Peyğəmbərdir (ona Allahın salavatı və salamı olsun).

Dəvətdə çalışmış və insanları dini yaşamağa dəvət edən alimlərə gəlincə, onlar haqq dəvətçiləridir. Onlar camaatı özlərinə mənsub olmağa dəvət etməyiblər.
Haqq dəvətçiləri arasında insanları özünə nisbət etməyə çağıran bir alim də yoxdur.