Əqidənin ümumi əsasları İman Mənhəcin ümumi əsasları Tövhid və növləri Tural Yusubov

Tural Yusubov – İmam ibn Cərir Tabarinin “Sarih sunna” risaləsinin şərhi – Yeni dərs

İmam ibn Cərir Tabarinin “Sarih sunna” risaləsinin şərhi 

_____
Risalə Əhli Sünnənin bəzi əqidə və mənhəc məsələlərindən danışır:
-qulların əməlləri; günah və itaətlər Allahın qəza və qədəri ilə olurmu, yoxsa quldan baş verirmi;
-iman məsələləri;
– Quran məsələsi: məxluq olub-olmaması;
– qulların qiyamət günü Allahı görməsi;
– “Quranla olan ləfzim məxluqdur” deməyə rəddiyyə;
Və sair məsələlərin şərhi.
Alləmə Zeyd Mədxalinin şərhi”Rafiqul-cunnə”