Tərbiyəvi Yaşar Qurbanov

İnsan daima nemət və günah içərisindədir – Yaşar Qurbanov