Tərbiyə Yaşar Qurbanov

İnsan daima nemət və günah içərisindədir — Yaşar Qurbanov