Mənhəc Yaşar Süleymanlı

Yaşar Süleymanlı – Təməyyü əhlinin (Hələbi və digərləri) mənhəci