Hicrətin 728-ci ilində vəfat edən, şeyxul-islam İbni Teymiyyə “Minhəcus-sünnə” kitabında (2 cild, səh. 369) demişdir:
(2/ 369):قال شيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة
“وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِي أَرْبَعَةٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، كَمَا يُشَنِّعُ بِذَلِكَ الشِّيعَةُ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّ الْحَقَّ مُنْحَصِرٌ فِيهِمْ. بَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَا تَنَازَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، وَأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قَوْلٌ مَا يُخَالِفُ قَوْلَ الْأَرْبَعَةِ: مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَقَوْلِ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ . مِثْلُ: الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ وَغَيْرِهِمْ أَصَحُّ مِنْ قَوْلِهِمْ”.
“Müsəlmanların alimlərindən heç bir kəs, deməyib ki, bəs, haqq olan, yalnız, müsəlmanların alimlərindən olan – Əbu Hənifə, Malik, əş-Şafii və Əhməd kimi, dördünün üzərində inhisar (ixtisar) edilib. Necə ki, bunu, əhli sünnəyə qarşı, bədnam şəkildə, şiələr edirlər. Hansılar ki, deyirlər ki: İddia edirlər ki, haqq olan, onların nəzdində (on iki imam ilə), inhisar edilmişdir.
Əksinə, əhli sünnə, ittifaq etmişlər ki, nəyin ki, üzərində, müsəlmanlar ixtilaf etmişlər, onların üzərinə vacibdir ki, onu, Allaha və rəsuluna qaytarsınlar (Qur`an və sünnə ilə, ixtilafı çözsünlər).
Ola bilər ki, – səhabələrdən və onlara gözəl biçimdə, tabe olanlardan, olanların, bir qövlü (rəyi), (bu) dörd imamın, rəyinə müxalif olsun. Ola bilər ki, bu dörd nəfərin rəyi, misal üçün: Sufyan əs-Sövrinin, əl-Əuzainin, əl-Leys bin Sadın, İshaq bin Rahuveyhin və (ya) bir başqasının, rəyi, onların (dörd imamın) rəyindən daha səhih olsun”.