Mənhəc Mənsur Cəlilov

Mansur Cəlilov – Əhlisünnənin bidət əhlinə qarşı mövqeyi