Osman Sələfi Quran elmi

Osman Sələfi-Buruc surəsində olan hadisədən ibrət al.