Şeyx Əbdüləziz əs-Sədhən

 

Elm tələb etməyə mane olan amillər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elm tələbəsinin ədəbləri

 

Elm məclislərində olan ədəblər