2. Bəqərə surəsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ali İmran surəsi

 

 

 

4. Nisa surəsi

 

 

 

5. Maidə surəsi

 

7. Əraf surəsi

 

 

9. Tövbə surəsi

11. Hud surəsi

13. Rad surəsi

14. İbrahim surəsi

15. Hicr surəsi

17. İsra surəsi

18. Kəhf surəsi

19. Məryəm surəsi

20. Ta ha surəsi

22. Həcc surəsi

24. Nur surəsi

30. Rum surəsi

35. Fatir surəsi

36. Ya sin surəsi

37. Saffat surəsi

48. Fəth surəsi

56. Vaqiə surəsi

57. Hədid surəsi

59. Həşr surəsi

64. Talaq surəsi

71. Nuh surəsi

72. Cin surəsi

75. Qiyamə surəsi

90. Bələd surəsi

102. Təkasur surəsi

104. Huməzə surəsi

107. Maun surəsi