Səid İsrafilov Tövhid Ümumi əsaslar

Səid İsrafilov – Şərh əs-Sünnə


İmam əl-Muzənin Şərh əs-Sünnə kitabının əl-Cunnə adlı şərhi – 25 dərs

Zeyd əl-Mədxəli