Mənhəcin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov – Sələfi dəvətçinin mənhəci necə olmalıdır

1) 0:18 Sələfi dəvətçi necə olmalıdır və haqq yolu necə qorumalıdır?
2) 5:00 Bəzi tələbələrin müxalif mövqeyi nədən irəli gəlir?
3) 5:49 Dəvətçinin mühüm məsələlərdə susmağı nə dərəcədə düzgündür?
4) 6:45 Dəvətçinin bidət əhlinə qarşı mövqeyi aydın olmalıdır
5) 9:10 Bir şəxs təfsilatlı cərh (tənqid) olunubsa, o cərhi götürmək vacibdir
6) 11:39 Sələfi mənhəcini öyrənib hizbi şübhələrini tərk etmək lazımdır