Qamət Süleymanov Quran elmi

Qamət Süleymanov Dərs-3 (25.01.2016): Quran Təfsiri — Bəsmələ (Bismilləhir Rahmənir Rahim)