Qamət Süleymanov Quran və təfsir

Qamət Süleymanov Dərs-3 (25.01.2016): Quran Təfsiri – Bəsmələ (Bismilləhir Rahmənir Rahim)