Fiqh Oruc Sual-cavab

Asma xəstəliyinin, qusmağın və damağ qanamasının oruca təsiri

• Sual: Asma xəstəliyi ilə əlaqədar olaraq asma dərmanlarından istifadə edərsə bununla orucu açmış olurmu?
• Cavab: bunu istifadə edən adamın orucu batil olmur, çünki bu onun mədəsinə yetişmir.
• Sual: Qusmaq orucu pozurmu?
• Cavab: Bilərəkdən özünü qusdurmaq orucu pozur. Bilməyərəkdən qusmaq isə orucu pozmur. Buna dəlil Əbu Hureyrənin (Allah ondan razı olsun) hədisidir. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurub: «kim qusarsa o orucunu qəza etmir, kim ki, bilərəkdən özünü qusdurarsa orucunu qəza etsin»
• Sual: Oruc tuanın damağından çıxan qan onun orucunu batil edirmi?
• Cavab: dişlərdən çıxan qan oruca təsir etmir. Amma onu udmaqdan bacardıqca çəkinmək lazımdır.

Şeyx İbn Useymin (Allah ona rəhmət etsin!)