Məqalələr Quran və təfsir

Quran ilə qüdsi hədis arasinda fərq

1. Quran ilə Allah ərəbləri aciz qoymuqdur. Lakin Qüdsi hədislərlə aciz qoymadan söhbət aparıla bilməz.
2. Quran yekdilliklə nəql edilmişdir. Qüdsi hədislər isə azsaylı isnadlarla rəvayət edilmiş xəbərlərdir.
3. Quran söz və məna baxımından uca Allahdandır.
Qüdsi hədisin mənası Allahdan, sözləri isə Peyğəmbərdəndir (sallallahu əleyhi və səlləm). Məsələn uca Allah buyurur: Ey qullarım! Mən zülmü Öz nəfsimə qadağan etdim. Onu sizin aranızda da qadağan edirəm. O halda bir-birinizə zülm etməyin”. (Muslim)