Əqidənin ümumi əsasları Günahlar İsmayıl Əbu Xalid Mənəvi Tibb Zikr və dua

İbn Qeyyim əl-Cövziyyənin “Dərd və dəva” kitabı (28 dərs)

İsmayıl Əbu Xalid