Ümumi əsaslar Useyd Turabov

Useyd Turabov – Üç əsas kitabının şərhi (32 dərs)

Muhammad İbn Abdul-Vahhab