Əqidənin ümumi əsasları Qamət Süleymanov

Qamət Süleymanov – “İqtida əl-Sirat əl-Mustəqim” adlı kitabın şərhi